Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

MUDr. TOMÁŠ STERN

Klinika zdravia a krásy INTERKLINIK pôsobí na slovenskom trhu už neuveriteľných 25 rokov! Je synonymom zdravia, krásy, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a spokojnosti klientov. Ako vznikla, čo všetko obnáša status byť jednotkou na trhu a aké má vízie, nám prezradil generálny riaditeľ, MUDr. Tomáš Stern, v rozhovore.

Pán doktor Stern, Klinika zdravia a krásy INTERKLINIK, bola založená v roku 1 993 pod názvom INTER CLINIC SLOVAKIA. Vy ste do nej vstúpil o pár rokov neskôr. Ako spomínate na svoje začiatky a fungovanie kliniky?

Spoločnosť sme spolu s Lukášom Alnerom odkúpili v roku 2006. V tom čase sa jednalo o zariadenie zamerané výhradne len na plastickú chirurgiu. Vtedajší INTERKLINIK bol reflexiou svojej doby. Zariadenie nezodpovedalo zaužívaným štandardom v západnej Európe, aj keď malo na Slovensku už vtedy dobré meno. Práve pozdvihnutie štandardu a vytvorenie na slovenskom trhu unikátneho zdravotníckeho zariadenia, bolo našim cieľom od samého začiatku. Preto sme pri presťahovaní INTERKLINIK v roku 2008 do aktuálnych priestorov, zmenili zásadne koncept. Rozšírili sme portfólio služieb a vytvorili do dnešného dňa na slovenskom trhu unikátny koncept združených odborov estetickej medicíny, pod jednou strechou.

Je to už 25 rokov, čo sa Vaši špičkoví lekári a zdravotný personál stará o zdravie a krásu žien i mužov. Akými zmenami si klinika prešla za 25 rokov?

Niečo som už naznačil v predošlej odpovedi. Kľúčovou zmenou boli už spomínané zásadné rozšírenie portfólia služieb a hlavne komplexná výmena kľúčových ľudí. Chceli sme získať len tých najlepších, čo sa nám našťastie aj podarilo. S týmito úkonmi boli samozrejme spojené aj také detaily, ako redizajn loga, zmena komunikácie značky a zásadná obmena materiálovo-techno­logického vybavenia kliniky.

Čo vy osobne považujete za najvýznamnejší míľnik kliniky?

Rozhodnutie byť najväčším zariadením pre estetickú medicínu na Slovensku a s tým spojené rozšírenie portfólia našich služieb. Oddelenie plastickej chirurgie sme tak doplnili o estetickú dermatológiu, stomatológiu, spaklinik a o niečo neskôr aj o gynekológiu, urológiu, ORL, cievnu chirurgiu a oddelenie zdravej životosprávy. Tým­to rozhodnutím sme na niekoľko rokov doslovne predbehli domáci trh.

Vy sám ste lekár, máte vyštudovanú medicínu. Avšak pôsobíte na poste generálneho riaditeľa Kliniky zdravia a krásy INTERKLINIK. Sú to dva diametrálne odlišné svety a náplne práce. Ako to celé vnímate vy? Nechýba Vám predsa len profesia lekára?

Po ukončení štúdia som krátko pôsobil na Urologickej klinike, ako klinický a školský pra­covník LF UK. V tom čase bol ale reálny príjem začínajúceho lekára veľmi nízky a ja som sa ako mladý absolvent univerzity chcel osamostatniť. Rozhodol som sa preto podnikať. V akvizícii INTERKLINIK sa mi časom naskytla možnosť prepojiť čiastočne lekárske povolanie s podnikaním. Byť lekárom je neopakovateľný pocit, ktorý v pozícii managera nezažívam. Mám ale možnosť sledovať obdobne krásne zadosťučinenie v podobe spokojných tvárí našich klientov, ktorí opúšťajú ambulancie našich lekárov.

Máte naozaj team skvelých odborníkov. Bolo ťažké nájsť tých správnych? Ako viete, čo robí lekára naozaj špičkovým lekárom? A ako si vyberáte svojich spolupracovníkov?

Je to veľmi náročné. Obsadiť pozíciu kvalitným lekárom je kľúčovým predpokladom pre zachovanie kvality našich služieb. Výber je robený štandardným hľadaním na trhu práce, ale niekedy je aj vecou náhodného stretnutia, či odporučenia. Kľúčové je, že lekár, ako aj ktorýkoľvek iný náš zamestnanec, musí byť vo svojom obore naozaj top.

Keby ste sa mali pozrieť späť 10 rokov. Ako vnímate posun v oblasti medicíny? Vo svete a na Slovensku?

Zmeny sú zásadné. Aj keď už nie som praktizu­júcim lekárom, sledujem rôzne trendy. Myslím si ale, že vzhľadom na aktuálne tempo výskumu, bude revolučný posun vo všetkých oboroch medicíny možno sledovať najmä v horizonte najbližších desiatich rokov. Trendy posledných období tomu jasne nasvedčujú.

Myslíte si, že Slovensko je ešte stále príliš konzervatívnou krajinou alebo naopak, už sa stáva otvorenou i novým možnostiam v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb?

Asi neodpoviem priamo na vašu otázku, ale našou veľkou slabinou je najmä nízka miera štátnych investícií do zdravotníckej infraštruktúry a aj výskumu. Odborným a kvalifikovaným personálom disponujeme v rovnakej miere, ako okolité krajiny, ale svoj potenciál títo odborníci rozvíjajú zväčša v zahraničí. Čo sa týka vami dopytovaného konzervativizmu, je pre mňa zarážajúce, ako je relevantná časť našej populá­cie náchylná na rôzne konšpiratívne scenáre, ktoré žiaľ nachádzajú svoje uplatnenie aj v tak fatálnych veciach, ako je napríklad odmietanie očkovania. Čiže na jednej strane sa u nás uplatnenie modernej medicíny vo všeobecnej praxi pomaly posúva dopredu, ale súčasne je naša medicína konfrontovaná uvedenými absurdnými postojmi ľudí, ktoré fatálne vplývajú aj na kvalitu zdravia našej spoločnosti.

Kliniku zdravia a krásy INTERKLINIK navštevujú klienti z rôznych kútov republiky. Máte v pláne expandovať aj za hranice Bratislavy, či dokonca Slovenska?

Tento rok v spolupráci s Aquacity Poprad konečne otvárame dlho pripravovanú pobočku v Poprade, ktorá má poskytovať služby nielen v doteraz tradičných oboroch Interklinik a má byť rovnako zameraná tak na domácu, ako zahraničnú klientelu. Partnerstvo s Aquacity Po­prad otvára nové možnosti. Medicínsky turizmus je pre nás veľkou výzvou a je súčasne škodou, že sa na rozvoji potrebnej infraštruktrúry nepodieľa aj štát alebo príslušná samospráva. V okolitých krajinách to je osvedčený trend.

Vnímate rozdiel medzi slovenskou a zahraničnou klientelou? A rozdiel medzi našimi súkromnými klinikami a tými svetovými?

V zásade medzi klientmi, pokiaľ títo pochádzajú z regiónu strednej Európy rozdiel nevnímame. Interklinik kvalitou svojich služieb vie smelo súperiť s porovnateľnými klinikami v zahraničí.

 

V posledných rokoch sa objavilo na trhu množstvo kliník zaoberajúcich sa plastickou chirurgiou. Čo si myslíte o konkurencii? Ako je možné, že si tak dlho držíte prvenstvo a ste tou najúspešnejšou už 25 rokov?

Mnohí noví poskytovatelia si myslia, že medicína a najmä tá v oblasti plastickej chirugie, je ľahký biznis. Opak je ale pravdou. Kvalitnú a korektnú konkurenciu však samozrejme rešpektujem a aj vítam. Problémom je, keď sa na trhu objaví poskytovateľ, ktorý neposkytuje služby lege artis. Následne medializované komplikácie, tak vedia poškodiť celý segment. Je preto veľmi dôležité, aby si klienti uvedomili, že pri výbere poskyto­vateľa nemožno pozerať len na cenu výkonu. Je pre mňa zarážajúce, ako ľudia môžu navštevovať mnohokrát nelicencovaných poskytovateľov a nechať sa ošetrovať v nevhodných priestoroch a navyše ľuďmi, ktorí na príslušní výkon nemajú ani kvalifikáciu. Komplikácie tak potom skončia u nás a ich vzniku by sa dalo jednoducho zabrániť. Predpokladom pre úspech je už viackrát spomenutá nutnosť pracovať s najlepšími, resp. si najlepších vychovať a následne aj udržať. Vytvorenie kvalitného prostredia nielen pre našich klientov, ale aj pre našich zamestnancov, je jedným z prostriedkov pre udržateľný úspech. Je to ale náročná, každodenná práca.

Ako sa zmenil Váš život odvtedy, čo Vaše kroky skončili v Klinike zdravia a krásy INTERKLINIK?

Markantne. Keď som vstúpil do Interklinik a to nielen ako investor, ale aj ako manager, bol som zrazu konfrontovaný novou pracovnou situáciou. Managerským zvyklostiam som sa musel učiť zväčša za pochodu. Veľkou pomocou mi v tomto bol najmä môj spoločník Lukáš Alner, ktorý sa už v tom čase mohol oprieť o dlhoročné skúse­nosti v oblasti managementu našich predošlých spoločných projektov. Z jeho rád a podpory ťažím dodnes. Veľkou oporou je mi samozrejme aj kolektív kolegov, s ktorými riešime každoden­nú agendu kliniky. Patrí im moja veľká vďaka. Samozrejme práca priniesla veľa nových výziev, ale aj značne ukrátený voľný čas, čo žiaľ pociťuje mnohokrát aj moja rodina.

Ak by ste sa mali zamyslieť nad ďalekou budúcnosťou. Kde vidíte Kliniku zdravia a krásy INTERKLINIK o ďalších 25 rokov?

(Úsmev…) Mám s Interklinik veľké plány, ktoré sa verím, prejavia už v krátkej budúcnosti. Našou snahou bude potvrdenie tak aktuálnej pozície, ako aj rozšírenie portfólia INTERKLINIK o nové služby, ktoré na domácom trhu v pripravovanej podobe chýbajú. Pevne však verím, že značka Interklinik bude naďalej synonymom pre kvalitu a špičkovú zdravotnú starostlivosť.

www.interklinik.sk

Foto: archív Interklinik

GALÉRIA