Návštevníci stránky rozumejú podmienkam jej používania a súhlasia s nimi. Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Rozumiem

Veteran & Vintage

Láska k autám nemusí nutne znamenať, že inklinujete k najnovším modelom známych značiek. Existujú nadšenci, ktorým učarovali práve modely staršieho dáta. Väčšina z nich tvrdí, že spolu so svojim veteránom, získali celoživotný záväzok a s jeho kúpou zároveň podľahli životnému štýlu veteránskej klubovej komunity. O tieto skvosty sa treba aj náležite starať. Niekedy trvá naozaj dlho, kým sa podarí získanému kúsku vrátiť funkčnosť a zašlú krásu. A presne to je úlohou HOLLEN Oldtimer teamu. Ako sa im darí vracať historickým modelom stratený čas, nám za celý team priblížil Ing. Juraj Vrbik.

Veteran & Vintage

Prevádzka HOLLEN Oldtimer bola založená v roku 2009, majiteľom firmy HOLLEN s.r.o., pánom Heinrichom von Hollenom. Počiatočnou motiváciou bolo hľadanie doplňu­júcich činností pre zamestnancov na preklenutie krízových rokov 2007 - 2008. Oddelenie začalo fungovať na spôsob malej garáže, kde 3-ica zamestnancov mala ukázať schopnosť zrenovovať prvé vozidlo - Škodu Felícia z roku 1 959 a tým naznačiť potenciál projektu renovácií historických vozidiel. Už po roku sa toto oddelenie stalo neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, so samostatným riadením a personá­lom. S príchodom ďalších zákazníckych renovácií, dostávalo aj hľadanie väčších priestorov, stále jasnejší rozmer a v roku 2011 sa väčšia dielňa stala skutočnosťou. Spolu s presťaho­vaním sa rozšíril team o klampiara, lakovača a čalúnnikov. Tak­to bola spoločnosť schopná ponúknuť, pod jednou strechou, kľúčové činnosti v rámci renovácií aj servisu historických vozidiel.

 

Pribúdali ďalšie renovačné projekty a okrem slovenských zákazníkov prichádzali klienti z Rakúska, Nemecka a neskôr aj zo Švajčiarska. Zákazníkmi sú vo väčšine prípa­dov podnikatelia, ktorí nemajú čas riešiť servis a renováciu svojho veterána a tak ho zveria do HOLLEN Oldtimer. K svojím vozidlám majú v mnohých prípadoch, klienti, vyslovene emocionálny vzťah. Vzhľadom na vzdialenosti a pre nich neznáme prostredie, je dôležité vytvárať si dobré vzťahy, ktoré v mnohých prípadoch prejdú do priateľstiev. Inak ani nie je možné vytvoriť priestor pre dôveryhodnú spoluprácu.

 

 

To všetko by nebolo možné, bez kvalit­ného personálu, ktorý si až na malé obmeny, drží spoločnosť stabilne už nie­koľko rokov. Najpočetnejšou skupinou sú technici, ktorí riadia jednotlivé renovácie a sú takými náhradnými krst­nými otcami každého „znovuzrodenia veterána“. Okrem koordinácie projektu, sami priložia ruku k dielu pri renovácii mechanických častí vozidla a jeho kompletizácii. Po rozobratí vozidla pu­tuje karoséria do klampiarskej dielne, kde pod rukami klampiara dostáva opäť takmer už zabudnuté tvary. Ko­runu krásy posadí karosérii lakovač, ktorý nie je obyčajným lakovačom, akých vidíme v bežných servisoch. Jeho úlohou je vytvoriť perfektný podklad, naniesť farbu s lakom a nezabudnúť na dokonalé prevedenie detailov. Kvalitná protikorózna ochrana celej karosérie je samozrejmosťou. To, čím sa pochváli lakovač na karosérii, predvedú v jej in­teriéri čalúnnici. Ich čarovanie s kožou, textilom alebo koženkou je hodné uznania. Podľa požiadaviek majiteľa vozidla vie HOLLEN Oldtimer zabez­pečiť kompletné čalúnenie od kobercov až po plátenú strechu, alebo semišový strop pri uzavretých karosériách.

 

Ľudia pracujúci na renováciách mu­sia byť nielen zruční, ale aj invenční, vynaliezaví, aby si dokázali poradiť, s na­pohľad, ťažko riešiteľnými probléma­mi. Technické vzdelanie je dôležitým predpokladom, oveľa dôležitejšia je, ale láska k práci s veteránmi, motivácia byť pri prvom naštartovaní motora, alebo prvých kilometroch zrenovovaného vozidla.

 

Za uplynulých 9 rokov činností si spoločnosť prešla rôznorodými obdo­biami. Získavanie skúseností, budo­vanie značky, snaha o dosahovanie, čo najvyššej kvality a nadštandardný ser­vis pre ich klientov, ich ale sprevádzajú do súčasnosti.

 

 

Autor: Miriam Veterníková & Juraj Vrbik   

Foto credit: archív HOLLEN Oldtimer

www.oldtimer-hollen.sk

 

Galéria

názov
názov
názov